หวย, แทงหวย, เว็บแทงหวย, หวยเด็ด
ความฝันทั้ง 4 ประเภท

ความฝันทั้ง 4 ประเภท

ความฝันทั้ง 4 ประเภท วันนี้ เว็บ หวยออนไลน์ ifeellikehillz จะขอพามสมชิกทุกท่านไปทำความรู้จักกับความฝันและการทำนายฝันกันครับ ว่าจะมีที่มาและมีความหมายอย่างไรบ้าง

ความฝันทั้ง 4 ประเภท

สังคมไทยเป็นสังคมพหุความเชื่อ ที่มีความหมายหลากหลายทางศาสนา ผลมกลมกลือกันระหว่าง พุทธ ฮินดู ดังนั้นปกรากฆความเชื่อในเรื่องวิญญาณ สิ่งเร้นล้บ รวมถึงเรื่องของ ความฝัน ซึ่งครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ พรหมณ์ ปุโรหิต พระมหาราชครู ไม้ร่วมกันสร้างบรรทัดฐานการวางกรอบการทำนายฝันไว้มาแต่โบราณ พร้อมแบ่งความฝันออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ บุพพนิมิต จิตอาวรณ์ เทพสัหงหรณ์ และธาตุกำเริบ

ความฝันทั้ง 4 ประเภท

1. บุพพนิมิต หรือ กรรมนิมิต

เป็นความฝันที่เกิดจากการที่เราเคยผูกพันกับ

  • วิญญาณของบุคคลหรือสัตว์ที่เคยเกี่ยวข้องกันมาก่อนในภพชาติก่อนๆ เข้ามาในความฝันเพื่อบอก หรือสื่อสารถึงสิ่งทีต้องการรวมถึงมาแจ้งว่าที่หากันมานาน บัดนี้ได้มาพบเจอกันแล้ว
  • วิญญาณของบุคคลหรือสัตว์ที่เคยเกี่ยวข้องกันมาก่อนในภพชาติปัจจุบัน โดยเฉพาะบุคคลที่พึ่งตายลงไม่นาน ได้ถูกยมฑูตที่มีหน้าที่ควบคุมวิญญาณ นำพามาให้เข้าฝันเพื่อบอกลา หรือแจ้งสิ่งต่างๆ ที่วิญญาณต้องการให้ทราบ
  • เจ้ากรรมนายเวรไม่ว่าจะในภพชาติอดีต หรือภพชาติปัจจุบันที่ได้สิ้นลมหายใจ ตามมาถึงตัวด้วยวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง อันเป็นวัตถุประสงค์อันแรงกล้า ได้เข้ามาสื่อสารในความฝันต่อบุคคลคนนั้น

2. จิตอาวรณ์ หรือ อนุภูติบุพพะ

เป็นความฝันที่เกิดขึ้น เพราะใจยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว แต่ส่วนใหญ่จะรู้ตัวและคิดถึง นึกถึงเรื่องนั้น สิ่งนั้น คนนั้น อยู่บ่อยๆ เสมอๆ จนแทบจะปล่อยให้หลุดออกจากความคิดได้ยาก เพราะฝังเข้าไปในจิตเสียแล้ว ดังที่เรียกว่า จิตอาวรณ์ เมื่อเป็นแบบนั้นแล้ว หลังจากที่ได้นอนหลับและระบบของร่างกายที่ไมไ่ด้เกี่ยวข้องกับการเข้ามาในฝันตามแบบบุพพนิมิต จึงถูกผลักดันด้วยกระบวนการของจิตใต้สำนึก ก่อเกิดการฝันขึ้นมา ราวกับข้ามจากโลกของความจริง มาอยู่ในโลกของความฝัน เช่น ก่อนอนได้ดูละครเกี่ยวกับผีและเกิดความกลัวอย่างมาก เมื่อนอนหลับแล้วเกิดความฝัน จึงฝันว่าผีที่อยู่ในละครวิ่งไล่ทำร้ายตนเอง

3. เทพสังหรณ์ หรือ เทวโตปสังหรณ์

เป็นความฝันอันทีมูลเหตุมาจาก บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ ที่ยังมีความห่วงใยและผูกพันรวมถึง เทวดาที่เคยมีกรรมต่อแต่กันมา เช่น เคไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใด ไปบนบาน ไปแก้บน ณ สถานที่ใดที่หนึ่งอันเป็นการกระทำที่ทำให้องค์เทพเทวา ซึ่งใช้สถานที่แห่งนั้นเป็นจุดรับสัญญาณการบนบาน การอธิษฐาน… ท่านเกิดความพึงพอใจและอยากตอบแทน จึงได้นำข่าวดีหรือเตือนข่าวร้าย ให้ปรากฏในความฝัน

4. ธาตุกำเริบ

เป็นความฝันที่แตกต่างจากความฝันทั้ง 3 ประเภทเพราะในทางการแพทย์แผนไทยถือว่าเกิดจาก

  • สถาพร่างกายมีความแปรปรวน
  • นอนในท่างทางที่ไม่ปกติ
  • เกิดจากระบบการย่อยอาหารทำงานไม่ปกติ

สรุปแล้วเป็นความฝันที่เกิดจาก ธาตุไม่ปกติ (ธาตุพิการ) ทำให้เกิดการฝันไปต่างๆ นาๆ ได้ ส่วนใหญ่เป็นฝันร้าย หรือฝันที่อึดอัด เช่น ฝันว่าตกจากที่สูง หรือฝันว่าถูกไล่ล่า ไล่ตามทำร้าย ทำให้เป้นทุกข็ เกิดความกังวล ทั้งนี้คนจำนวนมากที่ฝันเพราะธาตุไม่ปกติ ประสบกันมากนั่นก์คือ การเกิดผีอำ ในลักษณะกึ่งหลับ กึ่งฝัน ซึ่งจะขอนำเสนอในบทความต่อไปครับ

ความฝันทั้ง 4 ประเภท

เป็นยังไงกับบ้างครับกับ ประเภทของความฝันทั้ง 4 ที่ ว็บ หวยออนไลน์ ifeellikehillz นำมาฝากกันในวันนี้

ที่มา : หวยสด

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts