หวย, แทงหวย, เว็บแทงหวย, หวยเด็ด

พระธาตุแช่แห้งเมืองน่าน พระธาตุประจำปีเถาะ

พระธาตุแช่แห้ง เป็นพระธาตุประจำปีเกิด ของคนเกิดปีเถาะ หรือ ปีกระต่าย เนื่องจากปี 2566 นี้ ตรงกับปีเถาะ เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้ไปสักการะ ขอพรกับพระธาตุประจำปีเถาะ เพื่อให้เป็นศิริมงคลตลอดทั้งปี 2566 นี้หันไปเลยเลย วันนี้ เว็บหวยสด เราจึงจะพาเพื่อน ๆ เดินทางกันมาที่พระธาตุ แช่แห้ง จังหวัดน่านกันค่ะ

คนปีเถาะห้ามพลาด ไหว้ สักการะ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเกิด

ประวัติวัดพระธาตุ แช่แห้ง

พระธาตุ แช่แห้ง เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่ประจำเมืองน่าน ตามตำนานกล่าวไว้ว่า เมื่อครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาโปรดสัตว์ที่ภูเพียงแช่แห้ง แล้วได้พบกับพระอมละราชและพระมเหสีที่มาสรงน้ำที่เดียวกับพระองค์ พระอมละราชจึงได้ถวายผ้าขาวเพื่อให้พระพุทธเจ้าได้ใช้สรงน้ำ แล้วผ้าผืนนั้นกลายเป็นทองคำ พระอานนท์จึงขอพระเกศาธาตุบรรจุในกระบอกไม้ซาง แล้วมอบให้พระอินทร์นำไปเก็บในอุโมงค์พร้อมผ้าทองผืนนั้น โดยพระอินทร์ได้ก่อพระเจดีย์สูง 7 ศอกครอบไว้ด้านบน เวลาต่อมา ประมาณปี พ.ศ. 1896 สมัยพระยากานเมืองได้ส่งช่างไปร่วมสร้างวัดหลวงที่สุโขทัย พระยาลือไทยจึงมอบพระธาตุ 7 พระองค์ และพระพิมพ์คำ พระพิมพ์เงิน ให้แก่พระยากานเมือง ท่านจึงได้นำไปบรรจุไว้ที่ภูเพียง และพบพระเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุและพระธาตุข้อมือข้างซ้ายของพระพุทธเจ้าไว้ พระยากานเมืองจึงให้ทำอุโมงค์ประดิษฐานพระบรมธาตุใหม่ และก่อพระเจดีย์เป็นพระธาตุ แช่แห้งขึ้นมา

พระธาตุแช่แห้งเมืองน่าน พระธาตุประจำปีเถาะ
พระธาตุ แช่แห้ง

ที่ตั้งของวัดพระธาตุ แช่แห้ง

พระธาตุ แช่แห้ง ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเต่า ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยจะมีประเพณีนมัสการพระธาตุ แช่แห้ง เมื่อถึงวันขึ้น 11 ถึง 15 ค่ำ ของเดือน 6 เหนือ หรือ ประมาณเดือนมีนาคม หรือ ที่ชาวล้านนาเรียกกันว่า การชูธาตุ นั้น เชื่อว่าใครที่ได้สักการะในช่วงนี้จะทำให้ชีวิตอยู่ดีมีสุข ปราศจากโรคภัยต่าง ๆ หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า ด้วยอานิสงค์อันแรงกล้าของพิธีนี้

พระธาตุแช่แห้งเมืองน่าน พระธาตุประจำปีเถาะ
วิหารหลวง

สิ่งที่น่าสนใจในวัดพระธาตุ แช่แห้ง

  • วิหารหลวง

อยู่ทางทิศใต้ขององค์พระธาตุ เป็นวิหารขนาดใหญ่ 6 ห้อง ภายในวิหารหลวงมี พระเจ้าล้านทอง เป็นพระประธาน พุทธลักษณะปางมารศรีวิชัย ศิลปะล้านนา ประทับนั่งบน หน้าบันประตูของวิหารหลวงเป็นปูนปั้นลายนาคเกี่ยวกระหวัดกัน 8 หัว

  • วิหารพระเจ้าทันใจ

สร้างด้วยคอนกรีต หลังคาไม้มุงด้วยกระเบื้องดิน รูปแบบวิหารโถง ทรงจตุรมุข และมีรอยพระพุทธบาทจำลองที่มีการบูรณะใหม่

  • วิหารพุทธไสยาสน์

อยู่ทางด้านหน้านอกกำแพงแก้วขององค์พระธาตุ แช่แห้ง มีเจดีย์สีขาวศิลปะพม่า

  • บันไดนาค

บันไดนาค 2 ตัว คู่กัน ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าทางเข้าพระบรมธาตุ เป็นเสมือนสะพานเชื่อมโยงให้เวไนยสัตว์ทั้งหลายสามารถข้ามทะเลแห่งสังสารวัฏไปยังฝากฝั่งมหาเนรพานได้

พระธาตุแช่แห้งเมืองน่าน พระธาตุประจำปีเถาะ
พระธาตุองค์เดิม

l.kapook.com/

สำหรับชาว Huaysod วัดพระธาตุแช่แห้ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 บ้านหนองเต่า ตำบลม่วงตี๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยเปิดให้สักการะตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 18.00 น. ในปี 2566 หากเพื่อน ๆ เว็บหวยสด มีโอกาสได้เดินทางไปทางภาคเหนือ ก็อยากให้ไปสักการะ ขอพรสักครั้งจากพระธาตุประจำปีเถาะกันด้วยนะคะ เพื่อที่จะเป็นศิริมงคลให้แก่ชีวิตตลอดทั้งปี 2566 กันไปเลยค่ะ นอกจากจะอิ่มตาอิ่มใจไปกับความสวยงามของพระธาตุ แช่แห้งแล้วก็ยังอิ่มบุญอีกด้วยคะ

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts